Hälytysosasto

Hälytysosasto on palokunnan toiminnallinen osasto, josta palokunta yleisimmin tunnetaan. Osasto vastaa palo-, pelastus- ja öljyntorjuntatehtävien hoitamisesta toiminta-alueellaan ja tarvittaessa myös oman alueen ulkopuolella.

Hälytysosastoon kuuluu sekä miehiä että naisia. Osaston vahvuus on noin 20 henkeä. Osasto kokoontuu harjoituksiin paloasemalle maanantaisin klo 18:00 (pl. koulujen loma-ajat). Lisäksi osaston jäsenet osallistuvat Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen järjestämään täydennyskoulutukseen.

Palokuntalaisten koulutus on laaja-alaista ja nousujohteista. Yleensä pohjakoulutuksena on useampi vuosi nuoriso-osastossa, minkä jälkeen seurataan miehistön peruskoulutusjärjestelmää, joka käsittää mm. sammutustyön, savusukelluksen, pelastustyön, ensiavun, pintapelastuksen, ensivasteen, vaarallisten aineiden ja öljyntorjunnan kurssit. Kurssit antavat kelpoisuuden asteittain nuoremman sammutusmiehen, sammutusmiehen ja vanhemman sammutusmiehen tehtäviin. Mukaan toimintaan voi tulla aikuisiälläkin myös ilman aiempaa palokuntataustaa.

Peruskoulutuksen jälkeen on mahdollisuus edetä alipäällystön koulutukseen ja siitä edelleen päällystökoulutukseen. Alipäällystön peruskoulutus käsittää yksikönjohtajakurssin ja antaa kelpoisuuden toimia pelastusyksikön johtajana. Päällystön peruskoulutus suoritetaan sopimuspalokunnan päällikkökurssina Pelastusopistolla Kuopiossa.

Palokuntalaiset eivät päivystä paloasemalla, vaan lähtevät hälytyksiin kotoaan tai työpaikaltaan. Palokuntalaiset hälytetään matkapuhelimiin annettavilla robottipuheluilla tai tekstiviesteillä. Ensimmäisen palokunnan ajoneuvon tulee lähteä liikkeelle riittävällä henkilöstöllä kymmenen minuutin sisällä hälytyksestä.